lørdag, oktober 21, 2006

Båten skal hete Springer


I STORE NORSKE leksikon står det om springere:
"Fiskeres betegnelse for flere forskjellige arter delfin som ofte opptrer i store flokker. De vanligste springerne ved norskekysten er kvitskjeving og kvitnos, men tumler og vanlig delfin forekommer også. Kvitnosen er meget vanlig i området mellom finnmarkskysten og Bjørnøya sommerstid."

Springere er det vakreste en kan se på kysten og derfor passer det perfekt som navn på båten.

Hilde har i sin barndom vært med på springerjakt i Varangerfjorden med sin far. Selv om hun håpet på at de skulle bomme med harpungeværet, skjøt de to springere. Navngivingen kan også oppfattes som et lite plaster på såret for dette.

Ingen kommentarer: