onsdag, august 13, 2008

Høstsesongen er startet

Vi kom nærmere 8 minutter for seint til start og det gjorde at vi seilte alene rundt løypa. SWAI kom omlag 5 minutter for seint og Ariel kom 1,5 minutt for seint til start. Dermed ble resultatet ikke helt representativt for største LYS-klasse ettersom kun Lucille var på linja da starten gikk.

På tross av dette klarte Ariel å slå Lucille. Vi greide å slå SWAI som hadde problemer med et seil.

Hvis en skuler til minste lysklasse ser jeg at vi f.eks ble slått av Hercules (Junker 26) selv om vi tar hensyn til at vi var for sein på starten. Det er ikke vanlig kost i relativ lett vind og tyder på at det ikke var noen fordel å komme halsende sist.

Ingen kommentarer: