torsdag, august 21, 2008

Renault FT-17 tanks på Veines utenfor Kongsfjord


Slik så tanksen ut etter litt maling i 2007


Tanksen står nede på pynten


Slik ser den ut i 2008

Etter at jeg la ut et bilde på bloggen 31/7 som ble tatt tirsdag 22. juli, har jeg lagt merke til at saken er blitt hyppig referert på diskusjonsforumet på http://www.kystfort.com/. Linken til debatten finnes her. Det viser seg at noen dager før vi tok bildet har noen vandaler og tyver fjernet deler med skjærebrenner og tatt disse med seg.
Tor E. Olsen har i flere år prøvd å organisere et prosjekt for å hente den inn for restaurering. Dette arbeidet har møtt mostand både fra lokalbefolkning og myndigheter. Det er trist at vi ikke greier å ta bedre vare på krigsminner.

Ingen kommentarer: