torsdag, februar 05, 2009

Går av etter å ha vært leder siden desember 2006

Det å være leder i Bodø seilforening er en krevende jobb. Når en blander det med tunge verv som leder/teknisk leder i Vestfjordseilasen og webmaster kan det litt i meste laget i perioder.

Derfor er det viktig å trappe litt ned mens leken er god slik at en ikke brenner seg ut. Bodø seilforening trenger folk med erfaring til regattaer og andre arrangement også i framtiden

Jeg har tenkt å ta på meg å arrangere vestfjordseilasen for 5 gang og vil med det ha bidratt til regattaarrangement med over 500 båter bare på denne. Uten sammenligning forøvrig må en arrangere andre regattaer i nord en del ganger for å komme opp i det tallet dersom en ser bort fra tirsdagsseriene.

Dersom noe vil hjelpe meg med dette arrangementet er det bare å ta kontakt. Vi trenger åtte stykker i komiteen og har ledig plass for folk med litt tæl.

Ellers blir det å jobbe med web. Kravspesifikasjon må bli meget detaljert dersom vi skal greie å holde oss under avtalt pris. Det har jeg stor tro på at vi skal klare.

Det har vært en givende tid med mange høydepunkter og svært få nedturer. Det at vi har greid å få den statusen vi har på Corponor og at Vestfjordseilasen har vokst til 113 deltagende båter er definitivt høydepunkter. Det at vi ikke har kommet noen vei med klubbhussaken er et nederlag.

Jeg har blitt kjent med mange flotte personer i seilmiljøet og ville ikke vært denne tiden foruten.

Ingen kommentarer: