onsdag, mai 05, 2010

Utfordrende løype gir ris til egen bak


Fra treningssamlinga i helga

Som medlem av tirsdagskomiteen har jeg ansvar for å sette løypa. Vi satser på flere utfordrende løyper som ikke er helt enkelt å seile og som kanskje gir noen overraskende momenter. De som ikke er godt forberedt og klarer å tenke neste trekk, blir straffet.

Da første start gikk kl 18 blåste det 8 m/s og vi valgte da å seile med kryssfokk. Rett før vår start spaknet vinden og det ble ikke tid til å skifte. Vi hadde en bra start for styrbord halser og møtte Ashiki som startet babord. De så ikke ut til å ville vike og vi måtte slå for å unngå berøring. Vi protesterte og de tok straff.

På kryssen ut hadde vi for lite seil. Kryssfokka krever 5 m/s og mer for å gå optimalt og vi målte helt ned i 3,5 m/s.

Spinnakeren var ikke pakket ordentlig noe som førte til mye kluss. Dermed kom vi på etterskudd hele veien inn mot mål.

En optimal seiling av denne ruta ville vært:

Start med genoa1, heist spinnaker etter Røssøya, jibbet spinnakeren ved Siriskjær slik at en ikke hadde trengt å tatt ned bommen på kryssen opp til bøye 10 ved Langdragan. Da kunne en heist spinnaker raskt og jibbet ved grønnstaken på Langstanda.

Vi har et stykke igjen før vi er der.

Ingen kommentarer: